Press Release

Innovations at Torrekulla GC, Sweden

Innovations at Torrekulla GC, Sweden
August 7, 2015

Gothenburg

The bunkers are fitted with Capillary Concrete, and on the inside of the bunker edge an artificial strip of grass is glued onto the inside of the Capillary Concrete. The water at the heavy rain that flows easily into the bunker and washes away the sand now takes the road on the inside of the artificial turf edge and straight down into the drainage layer. So far it has worked really well and it will be interesting to follow function in the future.

Bunker edge of the artificial turf that controls overflow rain water directly into the drain.

Kim Sintorn, Swedish Golf Federation Agronomist

Golf.se, Banbloggen/Kim Sintorn

torrekulla

Har man på Torrekulla, Mölndal hittat lösningen på bortspolning av sand i bunkrar s.k. wash out?

Bunkrarna är försedda med Capillary Concrete, ett hårt dräneringsskikt bestående av lecakulor och cement. I övre ändan mot gräskanten limmas en konstgräsremsa lodrätt mot gräskanten. Vattnet vid kraftiga regn som lätt rinner in i bunkern och spolar iväg sanden tar nu vägen på insidan av konstgräskanten och direkt ned i dräneringsskiktet. Så här långt har det fungerat utmärkt och det skall bli intressant att följa funktionen framåt i tiden.

Bunkerkant av konstgräs som styr ner regnvattnet direkt till dräneringen

Golf.se, Banbloggen/Kim Sintorn

Subscribe to our newsletter